Spelmän får kulturpris

Norrbottens fyra riksspelmän får Sparbanken Nords kulturpris.


Göran Eriksson och Svante Lindqvist, Luleå, Daniel Wikslund, Koskullskulle samt Fredrik Hangasjärvi, Pajala får priset för sitt livslånga engagemang för folkmusik.

De förvaltar, var och en på sitt personliga sätt, Norrbottens olika musiktraditioner, enligt prismotiveringen.

Priset är 25 000 kronor vardera till de fyra spelmännen.