Flerspråkigt dataprogram hjälper nyanlända elever i Ludvika

2:00 min

Ludvika kommun försöker att få med nyanlända ungdomar i undervisningen snabbare med hjälp av ett digitalt läromedel.

Det digitala hjälpmedlet finns på fem olika språk i en del ämnen, som till exempel kemi och fysik. Och det ska göra det lättare för barn med utländsk bakgrund att hänga med i skolan.

Jonas Fors är verksamhetschef för skolan i Ludvika och han säger att intresset för satsningen som började i januari är stort:

– Våra svenska lärare har svårt att nå fram till alla elever på grund av språkliga brister och den här satsningen underlättar, säger han.

En av de som går i sjuan på Kyrkskolan är Hassan Mohamed från Somalia och han kan se videolektioner på somaliska.

Det är roligare att plugga nu för det finns något man får hjälp att lyssna på, säger han.

Och Yara Al Nassralla från Syrien håller med.

– Jag förstår mer när jag kan lyssna på arabiska, säger hon.

I Ludvika finns det här hjälpmedlet på alla fyra högstadieskolor och på Kyrkskolan är Emma Risberg en av lärarna som använder det.

– Jag hoppas att det här kommer att göra så att eleverna klarar skolan bättre, säger hon.