Praktik - nyckeln till teatern för nyanlända kulturarbetare

2:28 min

Mentorskap och praktik ska ge nyanlända med teaterbakgrund från andra länder bättre förutsättningar att få plats på svenska scenkonst-instutitioner. Till hösten startar Arbetsförmedlingen, Riksteatern, Svensk scenkonst och Teaterförbundet ett projekt i Stockholm där 10 nyanlända ska få hjälp.

Efter introduktionsutbildning med workshops så ska deltagarna praktisera på tex operan. En av de som kommer hålla i workshop är Karim Rashed, idag dramapedagog på Malmö stadsteater. Det är mycket han vill dela med sig av till deltagarna. Inte bara teaterterminologin, teorin, rutinerna eller hur man lägger upp jobbet på teatrar i Sverige, utan också rent konkreta tips om spelstil.

- Hur spelar vi teater här? hur arbetar vi med rollen och med kroppen? Folk kommer från olika håll och har med sig egen erfarenhet. Det är klart att man har en grundläggande kunskap men vissa kanske spelar teater på ett helt annat sätt.

Själv är han utbildad i Irak på 80-talet. Han jobbade i tio år som skådespelare och som regissör innan han kom till Sverige 1998. Och då var det svårt, säger han. Han fick lära sig svenska, men inte så mycket som han kunde ha användning för i teaterbranschen

Projektet som startar i augusti kommer att börja med en månads branschintroduktion för deltagarna med bland annat workshops. Sen blir det praktik på en teater - Dramaten, Kungliga operan, Stockholms stadsteater- är med i projektet, dessutom Cirkus Cirkör. Därtill får varje deltagare en mentor som man bolla frågor med. Men det är inte meningen att det ska vara en envägskommunikation.

- Viktigt att betona är att det är tänkt att vara ett utbyte av erfarenheter. Både att den svenska scenkonstbranschen gynnas av att få in kompetensen och erfarenheterna som deltagarna sitter på, men också att deltagarna får ett breddat nätverk och förståelse för hur man kan vara yrkesverksam i den svenska scenkonstbranschen, säger Josefin Lindberg, projektledare på Riksteatern.

Hur säkrar man att det här leder till en fortsättning för deltagarna, så att de inte bara försvinner när projektet är över?

- Det är därför vi valt att börja i en ganska liten skala, för att kunna hitta en form för hur det här programmet ska kunna byggas mer långsiktigt. Vi börjar med tio deltagare under hösten, och vi kommer göra en djupare utvärdering för att se hur vi kan göra det nationellt och mer långsiktigt därefter, säger Josefin Lindberg.

David Richter