Sista dagen att byta däck

15 april är sista dagen för bilägare att byta dubbdäck mot sommardäck. Från lördag 16 april det dubbdäcksförbud i hela landet, såvida det inte är vinterväglag.

Och det är polisen som avgör om det finns skäl att göra undantag från dubbdäcksförbudet. Den som inte har en trovärdig förklaring riskerar 500 kronor i böter.

Datumet 15 april borde ha satt sig i svenskarnas medvetande vid det här laget. Det är sex år sedan datumet för dubbdäcksförbud flyttades från 1 maj till 16 april.

Andelen som väljer dubbdäck verkar inte ha påverkats i någon högre grad av detta, eller av att tre städer av miljöskäl infört dubbdäcksförbud på vissa gator. Enligt en rapport från Trafikverket körde 66,3 procent av bilisterna med dubbdäck första kvartalet 2015, mot 68,3 procent 2010.