Sex samiska språkprojekt får stöd

Institutet för språk och folkminnen har fördelat totalt 3,5 miljoner kronor till 33 minoritetsspråksprojekt. Sex av projekten är samiska.

Varje år fördelar Institutet för språk och folkminnen ett statsbidrag till de nationella minoritetsspråken. I år är summan totalt 3,5 miljoner och pengarna ska göra att enskilda personer får bättre förutsättningar att använda sitt nationella minoritetsspråk.

Pengarna som fördelas går till projekt som ska stärka läs- och skrivfärdigheterna och till andra insatser som ska öka kunskaperna om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

De samiska språkprojekten som får pengar är:

Åarjelsaemie gaajhkene laehkesne
Stiftelsen Gaaltije 256.200 kr
Följa modersmålstalare till deras hemviste och på så sätt skapa trygga miljöer och arenor för språkintresserade ungdomar. Skapa språknätverk för äldre, ungdomar/yngre vuxna. Skapa språkförebilder för yngre samer. Fyra helgträffar där ett samiskt område besöks varje gång.    

Nybörjarkurs i lulesamiska
Samernas Utbildningscentrum 126.700 kr
Nybörjarkurs för föräldrar och övriga intresserade, 15 p. Intresseanmälan visar att det finns 19 intresserade föräldrar. Inga krav på förknskaper, intensivkurs 7 träffar på 3-5 dagar.

Viessuoje Mujttuo
Såhkie Umeå sameförening 100.000 kr
Fortsättning på tidigare projekt. Ska skapa ett digitalt umesamiskt läromedel på initialt ca 1000 ord och fraser. Talare från hela språkområdet skall kontaktas för att erbjudas deltagande i projektet.

Duddjon ja sámegiella
Duoddaras 40.000 kr
Genomförs i samarbete med Sámi Allaskuvla i Kautokeino. Språk- och slöjdkurs på 15 högskolelpoäng. Syfte att fördjupa sig i det samiska språket och det traditionella slöjdandet (duodji).

Buolvvas - bulvii del 3
Talma sameby 37.700 kr
Fortsättning på tidigare projekt där yngre lär sig samiska av de äldre, vid vardagliga sysslor i Talma samebys sommarviste. Tre träffar ska genomföras där man hämtar material från naturen, slöjdar av det material man har skaffat och sedan sätter man upp en utställning.

Språkträffar
Lule-Boden sameförening 48.600 kr
Ska genomföra språkträffar ett par gånger i månaden och åka på två språkbad i Jokkmokk och Kautokeino.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio