Skola

Miljoner till kultur i länets skolor

Kommunerna i Jämtlands län får nya kulturpengar till skolan nästa läsår. Cirka 13 000 elever ska få ta del av kultur för totalt 2,9 miljoner kronor, har Kulturrådet beslutat.

Alla åtta kommuner i Jämtlands län får Skapande skola-bidrag 2017. Totalt 2,9 miljoner som ska gå till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Prioriteringen ligger på kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolan och samhället.

Kulturrådet ska även ha tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, när de fördelat kulturpengarna mellan olika kommuner i Sverige.