Vård

Brister vid HVB-hem i Strömsund

Inspektionen för vård och omsorg dömer ut lokalerna till ett HVB-hem i Strömsunds kommun.

Ett HVB-hem i Strömsunds kommun har alldeles för trånga lokaler för det antalet ungdomar som bor där. Det menar IVO som granskat verksamheten.

Dessutom gör lokalernas utformning att det finns uppenbara risker för oro och konfliktsituationer eftersom det saknas bra lokaler att äta i och göra gemensamma aktiviteter i. Utöver det har personalen inte tillräcklig uppsikt över de gemensamma utrymmena, menar inspektionen.

Innan den sista maj måste Strömsunds kommun redovisa hur de ska lösa problemen och uppfylla socialstyrelsens krav på god kvalité och säkerhet på HVB-hem.