Stora utmaningar när Storbron i Sundsvall ska rivas

1:06 min

Storbron i centrala Sundsvall är sliten och måste rivas. En bro som är mycket hårt trafikerad med uppemot 20 000 fordon per dygn. Så stora utmaningar väntar. Både för bygget av den nya bron och för trafiken som måste flytta.

 

Storbron i centrala Sundsvall är byggd på 30-talet och livslängden börjar nu gå mot sitt slut. Så en ny bro måste byggas inom några år så inte den gamla måste akutstängas säger Anders Kalisendorf.

– Man kan inte vänta för länge med en sån här gammal sliten bro. Då har vi hamnat i det läget att vi anser att vi måste riva bron och bygga nytt, säger Anders Calissendorff på stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun.

Förutom det byggtekniska blir omledningen av trafiken en stor utmaning. Idag passerar mellan 18-20000 fordon bron varje dygn. Nästan i samma nivå som på E4 förbi Sundsvall.

– Vi måste få det att flyta med trafiken, stadsbussarna och alltihopa under byggtiden. Så det är en stor utmaning med planeringen angående det här bygget, säger Anders Calissendorff på stadsbyggnadskontoret.

Hur lång tid beräknas ett sånt här bygge hålla på?

– Vi beräknar det till 1,5 års byggtid ungefär, säger Calissendorff. Men vi vet ännu inte när vi kan komma igång, säger han.