Kulturprojekt ska stärka Klippanelevers självbild

1:34 min

I Klippan har man planer på ett tvåårigt kulturprojekt som ska drivas av bland annat Wilmer X och Torssonmusikern Thomas Holst och författaren Thomas Ekberg som båda kommer från Klippan.

När verksamhetschefen för grundskolan, Hélen Viebke, fick uppdraget att dra upp riktlinjerna för ett integrationsprojekt så var tanken först att Thomas Holst och Thomas Ekberg skulle hålla lektioner för högstadiet.

När de pratade om projektet insåg Hélen Viebke att hon ville att de skulle göra något större och arbeta vidare med tankarna från filmen " Thomas och Thomas från Klippan" som handlar om hur uppväxtorten präglar människor.

Nu planerar man för ett tvåårigt kulturprojekt där alla skolelever i Klippan ska få prova olika konstnärliga uttrycksformer.

- Det här handlar inte bara om att integrera eller inkludera en liten grupp utan det här handlar om att alla ska få sin självbild stärkt.