Psykvården får mer pengar

Det blir 45 miljoner kronor extra till den psykiatriska vården i Västra Götaland nästa år.
Det var ett av de krav som miljöpartiet ställde för att säkra majoriteten för det förslag till sjukvårdsbudget som socialdemokraterna, folkpartiet och centern presenterade igår. ''Att den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar är en mycket oroväckande utveckling som kräver konkreta insatser'', anser hälso- och sjukvårdsstyrelsen.