Arrestdöden

Brister i samband med dödsfall i arrester

3:26 min

På mindre än ett och ett halvt år har fyra personer dött efter att de suttit i polisarrest i Dalarna. En olycklig slump hävdar polisen. Men P4 Dalarna kan nu avslöja flera brister i samband med att de nu avlidna personerna suttit inspärrade.

Har du mer information kring hur det går till i arrester i länet? Maila då till p4dalarna@sverigesradio.se eller använd vår krypterade tipstjänst Radioleaks!

Sonny Doverdals mamma Marie är en av de som har dött. Både Sonny och Maries mamma Kerstin är övertygade om att Marie blivit misshandlad.

– Jag känner bara att min mamma hade kunnat levt idag. Min mamma har inte blivit tagen på allvar, hade hon haft en annan position i samhället hade det här tett sig helt annorlunda, men hon var en missbrukare. Det kommer inte bli några påföljder, jag tycker att det är förkastligt, säger Sonny Doverdal.

Nina, Lars-Erik, Emil och Marie. Så hette de fyra personer som har dött efter att de suttit i polisarrest här i Dalarna. Vi har läst de utredningar som har gjorts efter de här dödsfallen och sett flera brister.

Min mamma har inte blivit tagen på allvar.

Till exempel ska vakterna kolla till de intagna med högst femton minuters mellanrum, eller vid extra tillsyn minst var femte minut, men i minst två av fallen kan vi se att det gått betydligt längre tid. Som mest 43 minuter.

– Det är allvarligt. Den som är så pass påverkad och blir insatt i en fyllecell, som det kallas, den behöver verkligen tillsyn för att man ska säkerställa att allt står rätt till, säger före detta överåklagare Sven-Erik Alhem.

Dokumentationen som vakterna fyllt i om när de gjort tillsyn stämmer inte i minst två av fallen. En av de intagna, 25-åriga Nina, lyckas få med sig narkotika in i cellen och dör av en överdos. Polis och vakter beskriver i förhör hur arbetsmiljön i arresten är tung och stressig.

Det är allvarligt.

Det går också att se att vakterna inte gått in i cellen när de gjort tillsyn, trots att det står i rikspolisstyrelsens föreskrifter att: Om det inte bedöms vara obehövligt så ska den som utövar tillsynen gå in i arresten och kontrollera den omhändertagnes tillstånd.

– Ja då vet man ju inte om vederbörande lever eller är död. Jag fäster mig vid att i något av de här ärendena så finns det en uppgift om att vederbörande låg under en filt, och att man inte kunde se någonting, och man ville inte gå in och väcka. Det blir ju inte meningsfullt med en tillsyn som sker på dom premisserna, säger Sven Erik Alhem.

Ett annat exempel gäller Sonnys mamma Marie, den kvinna som dog i december förra året. Hon fick en skada i huvudet, ändå togs hon inte till läkare trots att det står i föreskrifterna att: Läkarundersökning ska ske om den omhändertagne kan befaras ha fått skallskador.

– Över huvud taget ska man ju vara väldigt försiktig när det gäller huvudskador, för de kan utan att det ser allvarligt ut innebära stora medicinska komplikationer invärtes, säger Sven-Erik Alhem som också poängterar att polisen har ett oerhört stort ansvar för de personer som spärras in.

Att fyra personer dött på mindre än ett och ett halvt år efter att de suttit i polisarrest i samma län är anmärkningsvärt. Enligt den nationella statistiken, som visserligen inte är garanterat heltäckande, så har det i genomsnitt skett två och ett halvt dödsfall per år i arrester i hela landet de senaste fem åren.

Beklagliga händelser som har oklara omständigheter.

Och polisen medger nu att det har varit brister i samband med de här dödsfallen.

– Vid ett par tillfällen så är det en något längre lucka när det gäller tillsynen, det är korrekt. Vi är medvetna om det och har pratat om det. När det gäller dokumentationen så vill jag inte påstå att man fuskar, däremot ska dokumentationen självklart vara korrekt, det ska den vara, säger Mats Lagerblad, polisområdeschef i Borlänge.

Att vakterna inte gått in i cellen när dom gjort tillsyn kommenterar han så här.

– Nej de har inte gått in. För att man upptäckt att något hänt. Och det är klart att ska man bedöma medvetandegraden hos en person då måste man ju gå in med täta mellanrum och ruska i personen för att se att de är med. Det här är en säkerhetsdel där vi kanske måste gå mot att i större utsträckning gå in och titta, säger Mats Lagerblad.

Han poängterar dock att han inte kan se några samband mellan de brister som varit och dödsfallen som skett.

– Jag kan inte se i de här fallen att det finns något samband mellan direkta brister i tillsynen och dom dödsfallen som inträffat. Utan det är beklagliga händelser som har oklara omständigheter vad exakt det är som lett till döden, säger Mats Lagerblad.