Nytt brobygge kommer att skapa trafikproblem i Sundsvall

1:17 min

Mellan 18 000 - 20 000 fordon per dygn måste ledas om när en ny bro ska byggas i centrala Sundsvall om något år. En lösning kan vara en provisorisk bro över Selångersån. 

– Det kommer antagligen att bli en besvärlig tid för trafikanterna under byggtiden, säger Stina Feil trafikplanerare på Sundsvalls kommun.

Trafikplanerarna i Sundsvalls kommun håller just nu på undersöka hur de omkring 20 000 fordonen ska kunna ledas om under byggtiden. Det finns ett par andra broar över Selångersån men huvudspåret är att sätta upp en provisorisk bro för trafiken.

– Den behöver nog vara rätt nära den nuvarande Storbron en liten bit uppströms, säger Stina Feil, trafikplanerare på Sundsvalls kommun.

I Sundsvall har debatten och kritiken varit hård när fyra filer på gamla E4 genom stan ska bli två. Där det i rusningstrafik redan nu är långa köer. Nu väntas det också trafikproblem på Norrmalm under lång tid under byggtiden av Storbron.

– Vi förväntar oss reaktioner även på det här projektet så klart, säger Stina Feil. Men vi ska hitta provisorium som gör att det blir en bra lösning för trafikanterna, säger hon.

I praktiken är trafikflödet som måste ledas om näst intill lika högt som den trafik som passerar E4 förbi Sundsvall varje dygn. Omkring 20 000 fordon. Så utmaningarna kommer att bli mycket stora att få trafiken att flyta förbi Norrmalm i Sundsvall om något år när bygget satt igång.

Är opinionsläget något ni tar hänsyn till även i det här trafikprojektet vid Storbron?

– Det är klart att vi gör. Vi måste bli tydligare med informationen kring projektet så folk vet vad de kan förvänta sig, säger Stina Feil trafikplanerare på Sundsvall kommun.

Det är ännu oklart när rivningen och bygget av en ny Storbro kommer igång. Projektledaren Anders Calissendorff på Stadsbyggnadskontoret säger till P4 Västernorrland att det antagligen kommer igång under 2017-2018.

Under minst 1,5 års tid kommer då Storbron att vara avstängd och trafiken ledas om på andra vägar.