Sandvik avslöjade som skattefuskare

Sandvik har skattefuskat, rapporterar SVT Nyheter. Enligt SVT har Sandvik och Assa Abloy använt samma upplägg som skogsbolaget SCA och som gjorde att bolagen undkom att betala viss skatt i Sverige.

Sandvik har under fem år kunnat göra ränteavdrag för en filial i Sverige på 900 miljoner kronor men inte behövt skatta för ränteinkomsterna i Nederländerna på grund av skattelagstiftningen där.

Sandvik har nu upptaxerats av Skatteverket.