Landstinget Dalarna opererar fler och spar mer

2:24 min

Landstinget Dalarna har nästan halverat sina kostnader för ortopediska operationer i andra landsting. En förklaring är operationer på kvällar och helger.

Under första kvartalet i år blev kostnaden fem miljoner för ortopediska operationer såsom ryggkirurgi, höftproteser och knäproteser som utfördes i andra landsting. Under samma tidsperiod i fjol var kostnaden nio miljoner.

– Nu gäller det bara att hålla i det här, säger Tomas Riman, divisionschef på landstinget Dalarna.

En av de som fått sin operation inom Landstinget Dalarna är Sture Nyström från Falun. Han ser flera fördelar med att opereras på hemmaplan.

–Rutinerade kirurger, man slipper resor och man får en annan kontakt med sjukgymnastiken, säger Sture Nyström, som fått två knäproteser.

Första kvartalet 2016 utfördes 328 protesoperationer jämfört med 219 protesoperationer 2015. 50 procent fler patienter har alltså fått sin vård på landstinget Dalarna.

Det här har man satsat på för att minska kostnader samt köer:

  • Tillägg till sjuksköterskor för att stimulera till arbete natt och helg på slutenvårdsavdelningar.
  • Flytt av gynekologiska operationer från Mora lasarett till Falu lasarett för att kunna satsa på ortopediska- och kirurgiska operationer.
  • Planerade operationer, till exempel proteskirurgi, utförs på jourtid kvällar och helger på Mora lasarett.
  • Utökat samarbete mellan ortopedkliniken och patienthotellet för att förkorta vårdtider i samband med proteskirurgi.