Kultursatsning för asylsökande fortsätter

Landstingets kultursatsning för asylsökande flyktingar i Stockholms län fortsätter. I vintras avsattes 3,5 miljoner kronor till aktörer inom bland annat musik, teater, slöjd och idrott.

Syftet har varit att aktivera både vuxna och barn som varit på flykt.

Ett exempel är Historieberättarna där barn och ungdomar fått hjälp att skapa animerade filmer som senare kommer att visas offentligt.

- Det fanns ett stort intresse från länets kultur- och föreningsliv och bildningsväsende för att på olika sätt bidra till ett bra mottagande i Stockholmsregionen för dem som flytt sina hemländer. Flera av organisationerna som beviljats projektmedel har också berättat om den positiva respons de fått från nyanlända och om värdefulla kontakter på asylboenden som de skulle vilja fortsätta samarbeta med. Det är mycket glädjande att vi nu kommer att kunna erbjuda en fortsättning på satsningen, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.


Nu har politikerna avsatt ytterligare 1,3 miljoner kronor för de här kulturprojekten.