Pendlarparkeringar ska byggas på landsbygden

För att få fler att resa kollektivt ska det byggas fler pendlarparkeringar för cyklar och bilar i anslutning till busshållplatser på landsbygden.

Sammanlagt ska det byggas cykelparkeringar vid 37 hållpltaser och fyra pendlarparkeringar för bil. Tågstationerna i Ronneby och Karlskrona ska göras mer tillgängliga så det går lättare att parkera i närheten.

– Vi är inte helt färdiga med vilka orter det blir men det blir en spridning över hela länet, säger Magnus Forsberg som är strategisk planerare för kollektivtrafik i Region Blekinge.

Parkeringarna vid busshållplatserna ska byggas i år och nästa år. Ombyggnaderna vid tågstationerna kommer senare.

Det är Trafikverket som betalar med 15 miljoner kronor.