Folkomröstning om slutförvaret i Forsmark

Majoriteten i Östhammars kommun meddelade på en presskonferens i dag att de vill hålla en folkomröstning kring det planerade slutförvaret i Forsmark.

Folkomröstningen ska vara rådgivande och vägas in i det beslut som Östhammars kommunfullmäktige ska ta om ett eventuellt slutförvar. 

Exakt när folkomröstningen kommer att hållas kunde majoriteten inte meddela i dag, men förmodligen kommer den att äga rum i slutet av 2017 eller i samband med nästa val.