Maj melaloj pe droma

1:58 min

7 anda 10 phenen ko shvedo si maj melalo akanak sar anglal ke maj but semetura thaj mel si pe droma.

Kado sikavel jekh rodipe so SCB thaj e organizatcia Håll Sverige Rent kerde.

Johanna Ragnartz sherutni po Håll Sverige Rent phenel ke kado si chachipe ke si akanak vi maj melalo sar maj anglal pe shvedicka droma.

Ande bershesko skräprapport - gunujesko raporto dikhlas SCB thaj Håll Sverige Rent sar e manush acharen ke lende si melalo. 68 procenti phende ke von dikhen kado thaj acharen ke kodo si problematicno.

E dosh khaj kado ke e manush meljaren maj but, shuden sa so si lende pe droma thaj maj but pashlion snus thaj civari pe droma.

E manush chi acharen ke len si jekh responsebilita te avel uzhi e natura phenel e Johanna Ragnartz.

Åsa Stenmark si roditorka ande avfallsfrågor - semetonge thaj gunujeske pushimataando IVL, Svenska miljöinstitutet.
Voj phenel ke kado semeto so e manush shuden perel vi ande moria thaj kado romuj e natura inke maj but sar khaj o manush del pe ghindo.