"Mammor viktigaste redskapet i kampen mot terrorism"

2:15 min

Kampen mot terrorismen måste börja i hemmen med mammorna, menar Mona Sahlin som är nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. På hennes uppdrag ska nu landets fyra pilotkommuner bygga upp nätverk och starta utbildningar för att stärka mammorna.

– De här mammorna behöver få självkänsla och stärka sig själva. Ofta har de varit utsatta och fått höra att de är terroristmammor, men de är lika oskyldiga som deras barn också är, som på ett sätt blivit "kidnappade" och frånrövade sin integritet, berättar Ina Lervik, på resursenheten i nordöstra Göteborg.

Ina Lervik visar det stora kurskompendiet och berättar om mammorna från Belgien vars söner rest till Syrien för att strida. De träffades under några utbildningsdagar i Wien på uppdrag av nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin.

– Mammorna är en av de viktigaste antiterroristgrupperna som finns, mammor vill inte förlora sina barn och ser ofta signaler tidigt. Men mammor i många länder lever också väldigt isolerat och litar inte på samhället. Så att göra dem till en viktig kunskapsresurs och stärka deras roll är en av de viktigaste sakerna mot extremismen som jag sett, säger Mona Sahlin.

Det är representanter från de fyra pilotkommunerna mot våldsbejakande extremism - Stockholm, Göteborg, Borlänge och Örebro - som fått utbildning med uppdraget att dra igång nätverk för att stärka kvinnorna i kampen mot terrorismen.

Det handlar om att i ett tidigt skede bli vaksam på signaler och att våga prata om det som ofta är väldigt skamfyllt.

– Det blir en självhjälp och ett stöd där vi kan bygga ett första linjens försvar och skydda våra barn, säger Ina Lervik.

Uppdraget från nationella samordnaren till de fyra pilotkommunerna är tydligt.

– De ska prioritera nätverken av anhöriga och mammor stenhårt. Därför att utan det så kommer inte myndighetssverige att kunna nå de familjerna som febrilt försöker hjälpa sina barn att inte hamna i de extrema gruppernas våld, säger Mona Sahlin.