Kronoberg

Yrkesutbildningar ska lösa matchningsproblemen

1:12 min

Många företag i Kronobergs län söker med ljus och lykta efter rätt sorts arbetskraft men utan något resultat. Nu ska regeringens lösa matchningsproblemen med nya åtgärder, sa arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) under fredagens länsbesök.

För att försöka lösa det problemet med så kallad matchning ska regeringen nu sätta in flera olika åtgärder, berättar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Vi satsar stort på utbildning, inte minst på yrkesutbildningar på alla nivåer och Arbetsförmedlingen satsar på att arbeta mot arbetsgivarna och deras behov.

När det gäller olika industrijobb och hantverksjobb, som till exempel plåtslagare, så har det varit svårt att få unga till de utbildningarna. Vad ska ni göra åt det?

– Vi öppnar nu för traineejobb för alla, inte bara för ungdomar. Då kan man anställa en person, samtidigt som man på halvtid läser för att bli till exempel plåtslagare eller de yrken som behövs. Arbetsgivare ska våga anställa även om man vet att den anställde också går en utbildning.

Ylva Johansson anser att det behövs mer yrkesutbildning för vuxna.

– Det är inte så många 14-15-åringar som har en realistisk föreställning om vilka jobb som finns, men när man är uppåt 25, då har man det. Men då har det ofta varit så att då har inte de rätta utbildningarna funnits.