Förundersökning inledd mot delägare för British schools

3:36 min

Henrik Olin, vice chefåklagare i Eskilstuna, har inlett förundersökning mot British Schools delägare Thomas Jarlsbo.

Anledningen är de uppgifter Eskilstuna-Kuriren idag publicerade om Jarlsbos inlägg på Facebook. Där har han bland annat skrivit att anhängare av islam är med i en mordisk sekt.

– Det tycker jag att man bör titta på om det inte är hets mot folkgrupp att uttrycka sig på det sättet, säger Olin.

P4 Sörmland söker Thomas Jarlsbo och skolledningen för en kommentar.

Efter att Kuriren publicerat vad Jarlsbro skrivit på Facebook har skolföretagets vd Jakob Ladenstedt på skolans hemsida skrivit att "British Schools driver skola och förskola med en väldigt tydlig och stark värdegrund där allas lika värde och respekt för andra kulturer och religioner är centrala begrepp".

"Alla vi som arbetar inom British Schools verksamheter vill vara tydliga med att vi står fast förankrade i denna värdegrund och det vi står för, det råder det inget tvivel om. Det som tas upp i artikeln i Eskilstuna Kuriren är skrivet utifrån Thomas Jarlsbos uttalanden i egenskap av privatperson och inte som delägare i British Schools. Det är heller inget som vi som organisation ställer oss bakom".