Ekonomiskt viktiga metaller i Norrbotten

1:20 min

Nu finns en karta som visar förekomster av kritiska råmaterial i Europa. Det handlar om metaller och mineraler som har ett högt teknologiskt- och ekonomiskt värde och som bedömts som viktiga för att säkra den Europeiska industrin.

Europas industri och ekonomi är beroende av en säker och god tillgång till många råvaror. Mot den bakgrunden utpekade EU-kommissionen år 2010 ett antal mineral och metaller som så kallade kritiska material

Det rör sig om ett 20-tal mineraler som bedöms som strategiskt viktiga för många produktområden, inte minst inom miljöteknologi.

– Det handlar om metaller och mineraler som både har ett högt teknologiskt, men även ekonomiskt värde för den Europeiska industrin, säger Nikos Arvanitidis på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Idag omfattar listan följande kritiska material: antimon, beryllium, bor, flusspat, fosfat, gallium, germanium, grafit, indium, kisel, kobolt, koks, krom, magnesit, magnesium, niob, platinagruppens metaller, lätta och tunga sällsynta jordartsmetaller och volfram.

Idag är det Kina som står för 80 procent av världsmarknaden av kritiskt råmaterial. Men förutsättningarna finns i Europa och inte minst Sverige att själva ta fram de här mineralerna.

– Vi har både förekomster som vi måste utveckla mer, men även förekomster som det ganska snabbt skulle kunna gå att utvinna, säger Nikos Arvanitidis.

I Norrbotten finns, enligt kartläggningen bland annat; Grafit, kobolt, och sällsynta jordartsmetaller.