Så ska advokat Hurtig få Nerijus frikänd för mordet på Lisa Holm

1:45 min

Den morddömde Nerijus Bilevicius kan ha avsatt DNA i samband med att han hjälpt en annan gärningsman att dölja brottet, det menar försvarsadvokat Björn Hurtig som nu vill att Högsta domstolen prövar fallet.

Dessutom pekar försvaret på misstag som de menar att polisen gjort i utredningen av mordet.

Nerijus Bilevicius, som av en enig tingsrätt och hovrätt dömts till livstids fängelse för mordet på 17-åriga Lisa Holm gör nu ett sista försök att frias när han vänder sig till Högsta domstolen. 

Nu på måndagen har P4 Skaraborg tagit del av överklagandet som lämnades in av den morddömdes försvarsadvokat Björn Hurtig i fredags kväll. 

Försvaret riktar in sig på flera saker:

  • DNA-spår som hittades på Lisa Holms kläder kan ha avsatts efter hennes död i samband med att Nerijus Bilevicius flyttade kroppen.
  • Polisen ska ha förväxlat den morddömdes och den yngre broderns datorer i utredningen och det gör att den morddömdes uppgifter om att han suttit vid datorn då Lisa Holm mördades kan stämma.
  • Det finns hårstrån på offrets trosor som inte analyserats, en allvarlig brist i utredningen menar försvaret.
  • Tejpbiten med den yngre broderns DNA på som hittades i ladan pekar mot att denne kan vara en alternativ gärningsman.

Av förundersökningen framgår att den yngre brodern varit hemma i bostaden i sitt rum och surfat på sin dator, och den morddömdes fru gav honom också alibi för söndagskvällen när Lisa Holm försvann och mördades. Det finns även spår i datorn som pekar på att dessa uppgifter stämmer. 

Den morddömde uppger också att han varit hemma mellan klockan 18-20 och varit ute på sin dator, men i förundersökningen finns inga spår i datorn som styrker detta. Den enda aktivitet som IT-forensiker hittat är ett Skypesamtal som sker från den här datorn efter klockan 19:30 på söndagskvällen. 

Försvarsadvokaten menar att han har belägg för att polisen förväxlat datorerna och därmed står den yngre brodern utan alibi medan hans klient lämnat riktiga uppgifter. 

Dessutom skriver Hurtig i inlagan till Högsta domstolen att det finns hårstrån på offrets trosor som polisen och Nationellt Forensiskt centrum inte analyserat, samt hår från djur som inte heller analyserats. 

Den morddömde själv har enligt överklagandet "redovisat omständigheter och bevis som talar för att annan gärningsman inte kan uteslutas".

Försvaret fokuserar också på en tejpbit med den yngre broderns dna på. Björn Hurtig menar att Lisa Holm kan ha mördats vid ingången till ladan; där hittades ett av hennes örhängen och handsken och det är också där som tejpbiten med den yngre broderns dna anträffas. 

Den yngre brodern anhölls och häktades inledningsvis misstänkt för mordet, men i början på oktober lade åklagaren ner förundersökningen mot mannen och han friades från misstankar om inblandning i brottet. 

När hovrätten meddelade sin dom så vägde de ändå in möjligheten att brodern skulle kunna vara gärningsman, men avfärdade den möjligheten: 

"Hovrätten kan visserligen konstatera att XX:s (den yngre broderns) dna hittades på en bit silvertejp i ladan...Enligt NFC:s utlåtande passade dock tejpbiten med dna från XX inte ihop med någon av ändarna på de två tejplängor som satt runt Lisa Holms huvud. Att XX:s dna fanns på en tejpbit i ladan är i sig inte något anmärkningsvärt"

Hovrätten konstaterar även i domen att Nerijus Bilevicius fru ger den yngre brodern ett trovärdigt alibi. 

Den morddömde har genom 14 förhör och två rättegångar nekat till att han träffat Lisa Holm, han har dömts mot sitt nekande av två instanser. 

Högsta domstolen ska handlägga ansökan om prövningstillstånd skyndsamt och har redan tagit del av de tidigare domarna. Om prövningstillstånd beviljas så kan domstolen antingen fatta beslut utifrån de handlingar som finns i målet och begära in kompletteringar. Eller så kan HD välja att kalla till huvudförhandling, en rättegång som i så fall är öppen för allmänheten. 

Högsta domstolen får in över 5000 ansökningar om prövningstillstånd årligen. Av dem beviljas cirka 140 prövningstillstånd enligt domstolens egna siffror.