Måndag 18 april 2016

Därför spelar japaner marimba

Marimban verkar vara ett instrument som de flesta japaner känner till. Varför är det så? Pernilla Eskilsdotter har sökt svaret.

Det finns många framstående slagverkare från Japan och många av dem är specialiserade på marimba och xylofon. Det gör också att många tonsättare komponerar för instrumenten. Skolundervisning och folklig tradition är några av svaren men Pernilla Eskilsdotter har hittat fler.

Foto: Katie Schenk/Flickr/CC BY-NC