Myndigheter och företag har dåligt skydd för it-attacker

1:43 min

Många svenska myndigheter, kommuner och företag får hemläxa när det gäller att skydda sig mot det växande antalet cyberattacker. Dålig beredskap kan kosta miljontals kronor när en attack sker, säger Richard Oehme, verksamhetschef för cybersäkerhet på MSB.

– En kommun fick ungefär en veckas avbrott på sitt kommunnät. Deras kostnad vid det tillfället var 7 miljoner kronor, säger Richard Oehme på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ett annat exempel är Skolverket som utsattes för en virusattack i januari i fjol, då filer låstes på en dokumentserver. Enligt verkets beräkning kostade angreppet 90 000 kronor för extra it-arbete.

Men mörkertalet när det gäller hur många attacker som sker är stort. Sedan den 4 april är statliga myndigheter skyldiga att rapportera in it-incidenter till MSB. Bara under den första veckan rapporterades sju incidenter.

Även kostnaderna för att skydda sig mot it-angrepp ökar. Ett tecken på det är att försäkringsbranschen utvecklas.

– Cyberförsäkring är något som har kommit de senaste åren. Man ser en utveckling från USA och Europa och därefter Sverige. Efterfrågan av produkterna är inte så stor i dagsläget, men den kan nog förväntas öka ganska rejält, säger Staffan Moberg som är jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring. 

Myndigheter och företag har mycket kvar att göra när det gäller beredskapen, menar Richard Oehme.

– Många myndigheter har jobbat seriöst med det här i flera år, men det finns de som har en hel del kvar att göra. Det gäller både kommuner och landsting. Även på företagssidan så finns det de som är väldigt duktiga på informationssäkerhet, men det stora flertalet har en ganska ordentlig hemläxa att göra, säger han.