Mackägare: Förenkla kontrollen av bensinmackar

2:41 min

Det är svårt att driva bensinmack idag med ständiga kontroller som stör själva kärnverksamheten, tycker bensinmacksägare.

Den strida strömmen med kontroller från olika myndigheter att bensinmackar följer de lagar och regler som finns, stör - enligt mackägarna själva - driften av deras kärnverksamhet.

Därför föreslår nu branschorganisationen Svensk Bensinhandel förändringar så att en samlad part kan utföra kontrollerna och sedan redovisa för myndigheterna. 

Sven-Olof Gudmundsson, som driver en Statoilmack på Sannarp i Halmstad, är just nu inne i en period som är intensiv när det gäller de här kontrollerna.

Enligt honom genomför kedjan Statoil själva regelbundna kontroller på sina bensinstationer, exempelvis vid tankplatserna, kemikaliehanteringen, butiken och biltvättarna. Samtidigt som flera myndigheter strax senare genomför likadana kontroller.

– Och sedan kommer man från tio olika myndigheter som gör samma kontroll igen. Jag känner att det blir lite kaka på kaka, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Enligt Sven-Olof Gudmundsson är bensinmackar väldigt påpassade av olika myndigheter när det gäller regler, krav och uppföljning. Till exempel så innebär matförsäljningen på mackarna kontroller av matsäkerhet från Miljö- och hälsoskydd, brandmyndigheterna genomför tillsyn av drivmedel och biltvätten ställer höga miljökrav som inspekteras av kommunen.

Sammanlagt är det tio myndigheter som är inblandade i kontrollerna.

– Om man då jämför med bilprovningen så gör de första kontrollen, sedan släpper de ut ackrediteringen till den verkstad som rättar till problemet att godkänna. Vi skulle kunna hitta något till vår bransch och säkert till andra branscher också, där man gör en förenklad lösning där myndigheterna samarbetar med exempelvis en ackrediterad branschorganisation och som kan säkerställa att branschen är okej, säger Sven-Olof Gudmundsson.

– Det skulle kunna göra att jag kan arbeta mer med försäljning och att utveckla rörelsen istället för att kontrollera rörelsen, säger han. 

Och förslaget att förenkla reglerna är något som branschorganisationen Svensk Bensinhandel, där Robert Dimmlich är vd, ställer sig bakom. Han tycker att myndigheterna, istället för som idag mackägarna, ska ta ett större och mer samlat kontrollansvar.

– Idag är det företagaren som har ansvar för att ha koll på samtliga tillstånd, regler, lagar och förordningar. 

Det tar mycket tid från deras kärnverksamhet menar Robert Dimmlich. Han säger att det vore bättre och mer rimligt att lägga ansvaret hos statstjänstemän och kommunaltjänstemän på förvaltningarna.

– Att koordinera, informera och se till att de har koll på vilka lagar och regler som gäller vid olika verksamheter.

Vad skulle det leda till?

– Det skulle leda till att det vore så mycket enklare att driva företag. Du får en kontaktyta in oavsett om det är på kommunen eller statlig nivå. Att kunna fråga, vad är det som gäller mig, vilka dokument man ska fylla i, hur ska jag redovisa där, vilka lagar behöver jag förhålla mig till, säger han.

– En kontaktyta in och få svar från en person, säger Robert Dimmlich.