Bristen på socialarbetare är oroande

3:59 min

Det är oroande men vi har full koll, säger chefen för Individ- och familjeomsorgen i Härnösand om bristen på socialsekreterare och den hårda pressen på de som jobbar.

Rättsäkerheten hotas enligt facket - vad säger du om situationen? Kommentera!

Det är socialarbetare på Härnösands kommun som slår larm och att arbetsbelastningen nu är så hård att det går ut över kvalitén och hotar rättssäkerheten för klienterna.

Det finns många vakanta tjänster men väldigt litet intresse för att söka dem.

– Det är svårt att rekrytera. Det är redan utrett och klart. På barn- och familjeenheten är 20 procent av tjänsterna inte på plats, konstaterar Zara Böhlenius, ordförande lokalt i facket, Akademikerförbundet SSR.

Egentligen vet man redan vad som behövs. Mer personal och högre lön. 

Lisbet Sander är verksamhetschef för IFO, Individ- och Familjeomsorg i Härnösands kommun och hon medger att läget är besvärligt.

Visst är det oroande. Det vi måste göra är att prioritera vad som måste göras och hela tiden bedöma - när är gränsen nådd?

Vad kan ni göra akut?

– Måste vi får vi ta in konsulter, även om det är dyrare, konstaterar Lisbet Sander.