På spaning efter flyktingar med svenska Kustbevakningen

7:57 min

Svenska Kustbevakningen deltar just nu i insatsen Operation Triton med flygspaning över Medelhavet. Svenskarna ska försöka upptäcka flyktingbåtar genom att hjälpa Italien med gränskontrollen. På det sättet kan räddningsoperationer gå lättare. Migranttrafiken  är tätare nu med bättre väderförhållanden. Europeiska länder förbereder sig på nya flyktvägar och kustbevakningsflyget utgår från den italienska klacken. Vår Sydeuropakorrespondent Beatrice Janzon fick en unik möjlighet att vara med ombord på en spaningsflygtur.