Gruvor

Regeringen vill skärpa kraven på gruvbolagen

1:05 min

Regeringen har svarat på Riksrevisionens rapport som gjorde tummen ned för att staten ska tvingas städa upp efter konkursade gruvor. – Det ska självklart inte vara så, säger näringsminister Mikael Damberg.

I december lämnade Riksrevisionen en rapport med flera förslag till skärpningar i lagstiftningen. Bland annat vill revisorerna vill att Bergstaten ska pröva om fyndigheterna verkligen kan bära kostnaderna för avfallshantering och återställning redan innan man ger bearbetningskoncession. I så fall kan staten stoppa tveksamma gruvprojekt redan på planeringsstadiet.

Nu har Naturvårdsverket, SGU och länsstyrelserna fått i uppdrag att utreda och ta fram modeller för hur miljöåterställning och betalningsansvar ska säkerställas. Det som hänt vid Blaikengruvan i Sorsele är ett exempel där kostnaden och ansvaret hamnat på staten.