Stor risk för gräsbränder i Kalmar län

Det råder stor risk för gräsbränder i hela Kalmar län just nu, enligt SMHI:s varningskarta.

Kartan lyser illröd under fredagen, främst i inlandet i Kalmar län i ett stråk från Valdemarsvik i norr, via Vimmerby och söderut över Nybro, men risken är också stor även ute vid kusten och på Öland. Gotland har också hög risk för gräsbränder.

Ingen av de 12 kommunerna i Kalmar län har dock utfärdat något eldningsförbud för närvarande, enligt länsstyrelsens karta.

Ett tips för att undvika gräsbränder är att inte parkera heta fordon i högt gräs. Ett annat är att inte elda utan att vara helt säker på att elden inte kan spridas. Ska man elda ris bör marken runtomkring eldplatsen vara blöt, genom att man vattnar inför eldningen. Vatten bör även finnas tillgängligt om något skulle hända och man behöver släcka elden.