Överväg vaccination om du är i områden med risk för TBE

Personer som ska vistas i områden där det finns risk för att drabbas för TBE bör nu ta ställning till vaccination. Det enligt rekommendationerna från de regionala smittskyddsenheterna.


TBE sprids via fästingar som smittar när de suger blod från ett smittat djur eller en smittad människa.

Under förra året ökade sjukdomen i Sverige, jämfört med 2013 och 2014. Att så många personer smittades av sjukdomen förra året kan ha berott på det fina sommarvädret gjorde att människor valde att vistas utomhus.

Fortfarande är mönstret var människor smittas detsamma. Majoriteten av fallen anmäls i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län.