افغان‌ها از جنگ سوریه به سویدن پناه می‌اورند

6:13 min

افغان‌های بدون مدرک و بدون اجازه اقامت در ایران مجبور می‌شوند در جنگ سوریه شرکت کنند. یکی از این افغان‌های بدون مدرک در ایران امیر ۱۶ ساله است که اکنون در سویدن به سر می‌برد. وی دو گزینه برای انتخاب داشت: یا به افغانستان اخراج شود و یا برای حکومت ایران در برابر داعش در سوریه بجنگد. دو گزینه‌ای که پر از خوف و بی‌سرنوشتی است، امیر گزینه شرکت در جنگ سوریه را انتخاب می‌کند به این امید که در بازگشت اجازه اقامت در ایران را بدست می‌اورد.

باوجودیکه به مهاجرین افغان در ایران گفته می‌شود که در سوریه به جبهه جنگ فرستاده نخواهند شد، ولی زمانی که آن‌ها به سوریه می‌رسند، واقعیت طور دیگری می‌شود.
بخش خبری رادیوی سویدن با شمار زیادی از پناهجویان افغان صحبت کرده که این ماجرا را تائید می‌کنند. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر نیز این پدیده را شناسایی کرده‌است، ولی حکومت ایران این مسئله را رد می‌کند.
از مدت چند ماه به این طرف امیر در سویدن به سر می‌برد و آرزو دارد در اینجا زندگی امنی داشته باشد.


فردا برنامه رادیویی کانفلیکت گزارشی بلندی در این زمینه پخش می‌کند. برای شنیدن این گزارش به زبان سویدنی به کانال یک رادیوی سویدن مراجعه کنید.