Starkare pensionssystem men lägre utveckling till följd av invandring

1:18 min

Pensionsmyndigheten har analyserat vad förra årets stora asylinvandring betyder för pensionssystemet.

– Det är både positiva och negativa effekter. Pensionssystemet blir starkare, statens utgifter kommer på lång sikt att öka, och för pensionärerna innebär det en något lägre utveckling av pensionen, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Att göra en sån här beräkning är såklart förknippat med stora osäkerheter, bland annat eftersom man måste anta hur många av de som asylinvandrade förra året som får jobb, och till vilken lön, under många år. Här har pensionsmyndigheten valt att använda statistik från tidigare år för att göra sin beräkningar, och samtidigt ska man också komma ihåg att beräkningen, den gäller endast för effekter av asylinvandring år 2016.

Eftersom antalet personer som jobbar kommer att öka, så kommer pensionssystemet att stärkas, alltså, det finns mer pengar i systemet. Det minskar också risken att pensionsbromsen slår till, den som gör att uppräkningen av pensioner kan minskas om systemet går med underskott.

Däremot, eftersom den som inte är född i Sverige i genomsnitt tjänar mindre än en person som är född i Sverige, så kommer ökningstakten av pensionerna att bli lägre enligt pensionsmyndighetens beräkning. Det eftersom genomsnittsinkomsten, som uppräkningen av pensionerna beräknas på, kommer att bli lite lägre. Effekten väntas vara 130 kronor per månad år 2040.

Statens utgifter i trygghetssystem för pensionärer kommer att öka enligt beräkningarna, eftersom ganska många av de som kom hit förra året inte kommer att hinna arbeta tillräckligt länge och tjäna så mycket pengar att de kommer över gränsen för garantipension. År 2065 beräknas den effekten motsvara en kostnadsökning på 6 procent i det systemet.