Gränspolisen Bergslagen: fördubbling av utvisningar i flera år framåt

1:25 min

Från och med i höst och flera år framåt räknar gränspolisen i Bergslagen med en fördubbling av antalet utvisningsärenden.

Myndigheten planerar nu nyanställningar för att klara uppgiften.

– Vi räknar utifrån Migrationsverkets prognoser med en fördubbling av antalet ärenden som kommer in. Vi kan förvänta oss den ökningen från och med hösten 2016 och ända fram till 2020, säger Hans Pont chef för gränspolissektionen Bergslagen.

4 000 ärenden per år
Gränspolisen i polisregion Bergslagen som omfattar Dalarna, Värmland och Örebro län räknar alltså med 4 000 utvisningsärenden per år från Migrationsverket.

Gränspolisen hanterar också andra utvisningsärende, det handlar främst om människor som är dömda till utvisning i allmän domstol och personer som exempelvis vistas i landet illegalt och det blir ett par hundra sådana ärenden varje år.

Nyanställer personal
För att hantera ökningen av antalet utvisningsärenden har polisregion Bergslagen fått klartecken att anställa både civila handläggare och poliser.

– Dagens resurser räcker inte till för att klara av den ökning som förväntas därför tittar vi för närvarande på hur vi ska kunna möta det behov som kommer. Vi räknar med ett 20-tal civila handläggare och 6 poliser, det är vad som behöver tillföras gränspolissektionen, säger Hans Pont chef för gränspolissektionen Bergslagen.

De poliser och civila handläggare som ska anställas är tänkt att fördelas jämt mellan Dalarna, Värmland och Örebro län.