مهاجرت سیستم بازنشستگی را تقویت می کند

1:07 min

پناهجویی باعث تقویت سیستم بازنشستگی سوئد می شود، اما میزان رشد مقرری برای بازنشسته ها شتاب کمتری خواهد داشت.

رشد جمعیت سوئد به واسطه مهاجرت، در مجموع به نفع سیستم بازنشستگی سوئد است. افراد بیشتری کار می‌کنند و به سیستم بازنشستگی پول می‌پردازند. سیستمی که پایه‌ی حق بازنشستگی عمومی است.

اداره بازنشستگی به تازگی تأثیر موج پناه‌جویی اخیر را بر حقوق بازنشستگی شهروندان سنجیده است. این سنجش بر اساس این پیش فرض است که ۱۰۰ هزار نفر از پناه‌جویانی که درخواست اقامت در سوئد را مطرح کرده‌اند بتوانند تا پایان عمرشان ساکن سوئد بمانند.

بر اساس این پیش‌بینی، درآمد اداره بازنشستگی از پولی که این جمعیت جدید پرداخت خواهد کرد تا سال ۲۰۵۰، با در نظر گرفتن ارزش پول امروز، به میزان ۱٫۷ میلیارد کرون بیشتر خواهد شد و در مجموع برای بازه‌ی سال ۲۰۱۷ تا ۲۱۰۰، سیستم بازنشستگی ۷۰ میلیارد کرون به ارزش داراییهای خود خواهد افزود.