Föräldrar oroliga över att skolan försämras i Spånga

1:33 min

Många oroas över att det tänkta modulboendet i Spånga nära Sundbyskolan kommer att betyda att skolresurserna inte räcker till när de nyanlända barnen ska placeras i skolor.

Det var många Spånga-bor som kom till nämndemötet i Spånga Folkan under torsdagskvällen.

I lokalen som också är en operascen blev det stundtals en hätsk och upprörd stämning när besökarna på första balkong krävde svar på vilka risk- och konsekvensanalyser som gjorts.

Spångabon Maria Svedberg är inte emot modulhusboendet i Sundby men tycker ett mindre boende är bättre för de nyanländas integration. Hon är orolig över att skolans resurser inte ska räcka till.

– Jag är bekymrad över hur det ska bli för befintliga elever och skolpersonal, säger Maria Svedberg.

Sundbyskolan i Spånga har redan ansökt om ett bygglov för en paviljong på sin skoltomt för befintliga klasser.

Men de tänkta modulbostäderna i Västerort riskerar att öka söktrycket på de lokala skolorna eftersom närhetsprincipen gäller.

Just nu tittar därför utbildningsförvaltningen på vilka skoltomter som är lämpliga för paviljonger om modulbostäderna får bygglov.

Ingalill Hägglund, chef på enheten för mottagande av nyanlända elever i Stockholms stad, säger att de nu arbetar med en risk-och konsekvensanalys.