Regler gör det svårt att köpa närproducerat

2:01 min

De flesta kommuner har satta mål för ekologisk mat, men inte för svenskproducerad. Man pekar på att mål om ursprungsland inte går att ha på grund av exempelvis upphandlingsregler.

Regeringen vill att svensk och ekologisk matproduktion ska öka, det sa man redan 2014.

För att få en bild av hur det ser ut i dag så har Sveriges Radios Kaliber ringt runt till landets kommuner, landsting och regioner och ställt frågor kring ekologisk och svenskproducerad mat.

– Vi kan inte ställa krav på svenskt livsmedel när vi upphandlar, säger Carolina Franzén som är biträdande kostchef på Arboga kommun, en av de kommuner som svarat på enkäten.

– Men vi har alltid möjlighet att göra ett aktivt val utifrån de produkter vi har avtal på, säger hon.

Hur gör ni då?

– Vi har ett livsmedelsavtal där vi försöker välja produkter som är av god kvalitet och har vi möjlighet att också välja svenska produkter så tittar vi även på det när vi har de som avtalsvaror.

Vilka kriterier har ni när det gäller mat med svenskt ursprung?

– Vi ställer ju krav när vi upphandlar på att det ska uppfylla djurskyddslagstiftningar och får vi svar med en svensk råvara så har vi möjlighet att handla den.

I Arboga kommun har andelen ekologisk mat ökat om man blickar tillbaka till 2010 och så ser det ut i de flesta kommuner i länet. 

2010 var siffran i Arboga 6 procent och förra året var andelen 28 procent. Och det finns ett mål att öka det ekologiska på tallriken, menar Carolina Franzén: 

– Det är en process vi har jobbat med under ett antal år och för att öka så har vi främst riktat in oss på ett antal produkter där vi alltid köper ekologiskt. Vi jobbar med MSC-märkt ägg, mjölk, frukt, grönsaker och särskilt basvaror som vitkål och morot. 

70 procent av de Kaliber kontaktade i landet har svarat på enkäten.

Där ställdes också frågor om hur mycket närproducerat som köpts in och där verkar Lagen om offentlig upphandling begränsa möjligheterna att fritt välja.

– I och med att vi är beroende av Lagen om offentlig upphandling och har så pass stora kvantiteter och är beroende av en viss leveranssäkerhet, så kan vi inte bara välja att handla av en person eller ett företag för att det ligger nära.

– Däremot så är det så att nära kan vara i upphandlingen och kommer med, och då kan vi självklart handla närodlat, säger Carolina Franzén, biträdande kostchef i Arboga kommun.