Kom i tid och lev längre – punktlig gädda belönas

1:22 min

De gäddor som punktligt återvänder till vattendraget de föddes i lever längre än gäddorna som kommer för tidigt eller sent. Det skriver Kalmarforskare i den brittiska tidskriften Journal of Animal Ecology.

Just nu leker gäddorna för fullt i vikar och vass. Samtidigt kommer nya rön om Östersjögäddornas vandringar.

Forskarna i Kalmar har märkt 2 000 av Östersjöns vandringsgäddor och studerat dem under sex års tid.

Gäddor som punktligt kommer varje år till sin lekplats lever längre. De får också större och bättre avkomma än de som kommer vid olika tider under lekperioden, som inträffar från slutet av mars till slutet av april.

De gäddor som når fram i mitten av lekperioden lever längre än de som anländer i början eller i slutet.

– Det är viktigt att komma i tid, det går inte att komma drällande hur som helst. Fiskar som kommer för tidigt eller för sent har lägre överlevnad. De som är flexibla har högre överlevnad, säger Petter Tibblin, forskare och artikelns huvudförfattare Petter Thibblin vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Ju äldre gäddorna är desto mer kan de finjustera sin ankomsttid till lekplatsen så att den blir så fördelaktig som möjligt, både för sitt fortsatta egna liv och för den avkomma som skapas under leken.

Kalmarforskarna menar att deras resultat på gäddor är viktiga för den allmänna kunskapen om arters överlevnad och reproduktion.

– Gädda är vårt modellsystem som vi brinner för eftersom det är en viktig art, men vi vill med detta stärka kunskapen överlag, både när det gäller ekologi och evolution.

Referens: Artikel i Journal of Animal Ecology

Mer om gäddor och deras just nu pågående i lek i Vetandets värld klockan 12.10