Revisorerna tycker att politikerna borde reagerat mer på underskott

Region Gotlands revisorer riktar skarp kritik mot regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden för att inte haft koll på ekonomin.

Dålig ledning och styrning, och otillräckliga förslag för att få ner underskottet
kritiseras hälso- och sjukvårdsnämnden för.

Även regionstyrelsen borde ha agerat, och gjort politikerna i regionens högsta politiska ledning, fullmäktige- uppmärksamma på läget i nämnderna.

Även socialnämnden får kritik för hur arbetet skötts, men här tycker revisorerna att politikerna där trots allt gjort en rad åtgärder som gör att kontrollen blir bättre framöver.

Trots kritiken vill revisorerna ge politikerna i nämnder och styrelser ansvarsfrihet för 2015.