Chef i Mora beklagar hur flytten av ensamma flyktingbarn gått till

4:03 min

Jättesorgsamt om det upplevs så. Det säger ansvarig chef, Pia Blomstedt, efter kritiken om att Mora kommun sviker ensamkommande barn som tvångsflyttas tillbaka till Mora trots att de rotat sig i andra kommuner.

Det är 44 ensamkommande flyktingbarn som Mora kommun i höstas placerade på ett HVB-hem i Enköping.

Och barnen hade hunnit börja rota sig i Enköping under de månader som de bott där, och nu rycks de upp mot sin vilja, säger deras gode män.
En av dem är Helena Holén:

– Problemet är att pojken inte själv ville flytta till Mora. Han känner att han har kommit in i skolan och han har börjat spela fotboll och fått kamrater. Och han känner sig otrygg med att behöva lämna tryggheten.

Pojken har varit i Enköping sedan början av november och i januari började han skolan.

– Det här har tagit hårt på honom det här, säger Helena Holén.

– Vi hade inga boenden i Mora utan var tvungna att köpa platser i andra kommuner, säger Pia Blomstedt, avdelningschef för stöd och omsorg i Mora kommun.

Nu tar kommunen alltså hem 40 av de här barnen till Mora och placerar fyra i familjehem i Enköping.

– Det är för att det uppdagades under vintern att hemmet i Enköping inte har tillstånd. Vi har även fått in orosanmälningar på att barnen inte fått sina behov tillgodosedda, säger Pia Blomstedt.

Visste ni när ni placerade barnen där att hemmet saknade tillstånd?

– Jag har inte haft en aning om det. Jag fick reda på det i januari.

Nu får Mora kommun alltså kritik av från gode män som tycker att kommunen genom sin hantering av omplaceringen sviker barnen och har behandlat dem som objekt. Pia Blomstedt säger att både hon och flera av hennes medarbetare har åkt till Enköping för att informera både barnen och deras gode män.

– Vi kunde säkert ha gjort mer, nu när man tittar på det i efterhand. Det är jättebeklagligt att det blev så.

Mora kommun har också JO-anmälts för hanteringen av omplaceringarna av de här barnen. I anmälningarna står bland annat att kommunen har dröjt med omplaceringsbeslut och att barnen och deras gode män fått veta att besluten inte går att överklaga.

– Vi har tolkat det som att det är verkställighetsbeslut som inte går att överklaga, men det får förvaltningsrätten avgöra, säger Ewa Byström, chef för barn- och ungdomsenheten på individ- och familjeomsorgen i Mora.

Totalt har 128 ensamkommande flyktingbarn anvisats till Mora. I dag bor bara ett par av dem i HVB-hem i andra kommuner. 80–85 bor i HVB-hem i Mora och resten i familjehem.