Tusentals offentliga konstverk saknas i landstingen

2:10 min

Flera tusen offentliga konstverk saknas i Sveriges landsting visar en kartläggning som Kulturnytt gjort. 11 av 21 landsting kunde inte svara på frågan om hur många konstverk som i dagsläget saknas.

Stockholms läns landstings äger till exempel drygt 60 000 verk, varav många saknas. Exakt hur många kan dock Elisabeth Wengström, chef för konstenheten på Kulturförvaltningen, inte svara på.

– Några tusen av dem saknas vad vi vet i dagsläget, säger Elisabeth Wengström.

När kan man få en siffra på hur många konstverk som saknas?

– När den här nya inventeringen är genomförd så tror jag att vi kan svara mycket bättre på den frågan, säger hon.

Stockholms läns landsting är inte ensamma om att inte kunna uppge en uppdaterad, exakt siffra. 11 av 21 landsting kan i dag inte svara på exakt hur många av deras konstverk som saknas. Även många av de landsting som uppgav en siffra på frågan om hur många konstverk som saknas vittnar om att konstunderhållet och inventeringen har för lite resurser för att kunna fungera optimalt.  

Konsten som försvinner är oftast inte stulen utan den kan ha bytt plats eller ställts i ett förråd - utan att ha registrerats. Vårdverksamheter har även bytt huvudmän. Under ädelreformen på 90-talet övergick till exempel konsten i äldrevård och psykiatri i kommunal regi, utan att ägandeskapet för konsten reglerades uppger bland annat Stockholms läns landsting.

Och det finns över 400 000 tusen konstverk i landstingens verksamheter så det krävs en del arbete för att hålla koll på alla verk som hänger i väntrum, sjukhussalar och korridorer.

I Region Skåne till exempel, där Mats Hallberg är biträdande kulturchef, har man just nu ingen korrekt bild över den saknade konsten.

– Mitt ärliga svar på den frågan är idag att jag inte vet riktigt, säger Mats Hallberg.

I många landsting har inventeringen av konsten i flera år varit bristfällig - på grund av att den varit för lågprioriterad och fått för lite resurser. 

–  Vi har i alla fall dragit den slutsatsen att vi måste satsa mer för att komma ikapp och göra konstsamlingen rättvisa. Det är därför som våra politiker tillfört mer pengar för att administrera konstsamlingen, säger Mats Hallberg.

Det är fler än region Skåne som insett att systemet måste förbättras. Åtta landsting uppger att de just nu är inne i ett förbättringsarbete – bland annat genom att tillsätta mer resurser och införa modernare och bättre dataregister. Många menar att de efter detta kan uppge mer uppdaterade siffror över läget.  

Men hur kommer det sig att systemet kring konst som ägs och finansieras av skattebetalarna är så bristfällig?

– Jag tror att det här rent politiskt, kulturpolitiskt inte varit prioriterat och det kanske inte heller funnits kompetens och kunskap kring om på vilket sätt man bör jobba med konst, säger Jörgen Lindvall, kulturchef i Region Jönköpings län, som nu arbetar för att få en bättre överblick över sin konst.

Tillägg: Under måndagen svarade Region Gotland att cirka 100 konstverk saknas och att tre verk anmälts som stulna, men att det kan vara flera då arkivet funnits i cirka 10 år och fortfarande kompletteras. Och Västmanlands läns landsting svarade att 1392 konstverk saknas eller har okänd plats på grund av flytt och dylikt. Av dessa uppges 7 som stulna. Sedan drygt tio år tillbaka inventerades hela löskonstinnehavet ordentligt för första gången på länge.