Fel puts får hus att ruttna

4:59 min

En stor del av världsarvet i Visby innerstad riskerar att ruttna sönder de kommande åren. Anledningen är en skadlig puts som förbjudits, men fortfarande används.

- Det blir allvarliga angrepp på hela stommen och har man otur kan hela huset braka ihop, trots att putsen ser helt intakt ut.

Ulrika Mebus, byggnadsantikvarie på Gotlands museum, petar i trästommen på ett 1700-talshus i Visby innerstad. Hantverkare har just knackat bort putsen och under den väntade en överraskning - syllen, den murstock som huset vilar på, är helt rutten. Stora flisor trillar ned på gatan när man rör vid den och nu måste allt bytas ut, något som varken är enkelt eller billigt.

Orsaken är putsen. Det gamla huset har putsats om under 1900-talet med så kallad KC-puts, en blandning av kalkbruk och cement, istället för det rena kalkbruk som använts i Visby sedan medeltiden.

KC-putsen är tätare än kalkbruket och kapslar in fukten som samlas i stommen. När fukten inte kommer ut ruttnar träet. Detta hur är långt ifrån det enda som ruttnar i Visby.

- Jag skulle tro att det rör sig om mer än hundra, säger Kristin Balksten, som forskar på kalkbruk på Campus Gotland.

Sedan 2010 måste man söka bygglov för alla lagningar av puts i Visby innerstad och byggnadsordningen reglerar att man bara ska lägga kalkbruk på gamla trähus.

Första halvtimman av Eftermiddag i P4 Gotland ägnades åt frågan. Då deltog också regionantikvarie Maria James och muraren Ingvar Ahlqvist 

Men en rundringning bland murare på Gotland visar att det fortfarande putsas med KC-puts i innerstaden, och flera murare uppger att man inte behöver söka bygglov för lagningar.

Kristin Balksten säger att murare generellt har dålig kunskap om material och ofta ger fel råd till husägare.

- De ser mycket till garantitiden. De vill lägga nåt som håller i fem år, istället för att se till att nåt som hållit 300 år skulle kunna lagas och hålla ytterligare 300 år.