Ny höjdmodell över Sverige

1:47 min

Det omfattande arbetet med att ta fram en ny höjdmodell över Sverige är nu i princip klart. Sedan 2009 har Lantmäteriet laser-skannat Sveriges landyta från luften med flygplan som visat sig vara till nytta för fler än vad som var tänkt från början.

– Vi får alltså en 3D-bild och det är ju en fantastisk möjlighet att se massor med andra saker som finns gömda i vegetationen. Objekt som aldrig har känts till har plötsligt dykt upp i höjd-datat, säger Harry Hietanen, utredare på Lantmäteriet.

Den nya svenska höjdmodellen med mätpunkter två meter ifrån varandra har en betydligt mer detaljerad topografi än den förra som byggde på flygfoton och fältobservationer där mätpunkterna satt 50 meter ifrån varandra.

Laserskanningen som mynnar ut i grå månlandskapsliknande bilder har glatt arkeologer. Fornlämningar som fångstgropar, stigar och ruiner har upptäckts tack vare den nya tekniken som kan beskrivas som en jättelik laserpensel som de senaste sju åren målat Sveriges 450 000 kvadratkilometer stora landyta från ovan. Bortsett från de sista få procenten i fjällvärlden som planeras till i sommar.

– Flygplanet flyger ungefär på 2000 meters höjd och den här lasern med massor med strålar den träffar då ungefär 1,5 kilometer i bredd och sen är det bara att välja hur långt man vill flyga då, förklarar Harry Hietanen.

Omkring 250 miljoner kronor har den nya höjdkartan som initierades efter den så kallade Klimat- och Sårbarhetsutredningen kostat staten. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har modellen gjort stor nytta hos kommunerna när de försöker förutse vilka vägar vattnet kommer ta sig vid översvämningar.

– Vi hade ju den möjligheten tidigare, men då var det väldigt mycket osäkrare. Nu blir det mycket säkrare information. Flera kommuner har sagt att det är ett jättebra underlag för deras planering, säger Barbro Näslund-Landenmark vid MSB.