Jämnt val på Färöarna

På Färöarna fick båda sidor lika många mandat i valet till lagtinget som i grunden handlade om självständighet eller fortsatt självstyre under Danmark. Den styrande Landsstyrekoalitionen som snabbt vill göra Färöarna helt självständigt fick 16 mandat och lika många fick oppositionen, som vill ha kvar Färöarnas självstyre inom gemenskapen med Danmark och Grönland.