Mer jämlik vård för de allra minsta

2:06 min

Nya nationella riktlinjer för de extremt för tidigt födda barnen ska göra vården mer enhetlig i Sverige. Detta sedan läkare från olika sjukhus efter många års oenighet har enats om hur mammor och barn ska behandlas.

Det handlar bland annat om när riskmammor ska remitteras till specialistcentrum och när hjärtlungräddning ska sättas in på de nyfödda.

Tidigare har det varierat så att på vissa sjukhus har livräddande åtgärder satts in för barn födda så tidigt som före vecka 22, medan andra kliniker ansett att det varit utsiktslöst.

–Framförallt kommer riktlinjerna innebära att vi kommer att göra mer lika på sjukhusen i landet. Förut har det varit ganska stora skillnader, vilket innebär ojämlik vård. Vi är säkra på att det här dokumentet kommer att innebära att man får mera enhetlig vård av de för tidigt födda barnen, säger Magnus Domellöf, ordförande för Svenska neonatalföreningen

Det är efter många års diskussioner som de ledande experterna nu enats om nationella riktlinjer för de allra tidigast födda. Det handlar om 30-40 barn som varje år föds efter bara drygt hälften av en normal graviditetslängd och därför ofta behöver stora medicinska insatser för att överleva.

En viktig punkt i de nya reglerna innebär att man nu rekommenderar att läkarna ska sätta in hjärtlungräddning på barn som föds när graviditeten pågått i 23 veckor. Enligt Magnus Domellöf finns tillräcklig många exempel på att det är gynnsamt.

–Att vi nu rekommenderar det från vecka 23 plus noll beror på att vi har tillräckligt bra data nu, dels från den så kallade Express-studien och dels från vårt neonatala kvalitetsregister som säger att de har goda chanser att de blir friska eller få bara lätt funktionsnedsättning och att risken är liten för ett svårt handikapp, säger han.

För de enstaka barn som föds innan graviditeten pågått i 22 veckor finns ännu inte tillräckliga vetenskapliga data och de nya riktlinjerna ger ingen vägledning i hur de ska hanteras.

Men från och med vecka 22 gäller de nya reglerna och Erik Normann, chef för neonatalvården i Uppsala, tror att det blir en mer jämlik vård nu också för de allra minsta.

–Det tror jag säkert, detta är en bra grund för neonatalvården och förlossningsvården, hur man blir bättre på att förlänga graviditeterna. Detta kommer att gynna neonatalvården, förlossningsvården och framförallt barnen.

Enligt läkarna är det ännu oklart hur stora förändringar i praxis som behöver göras vid olika kliniker för att riktlinjerna ska bli verklighet. Uppsala tillhör de kliniker som satt in livräddande åtgärder tidigt, och enligt Erik Normann kommer man att arbeta som förut.

–Jag är glad för att de här riktlinjerna tillåter oss att jobba som vi har gjort i årtionden, och att de inte hindrar oss från det, avslutar han.