Granskas efter bårtransporter som inte upphandlats

1:23 min

Landstingets inköp av bårtransporter, alltså transporter av avlidna personer, uppgick i fjol till drygt en miljon kronor. Ändå har inte de här inköpen upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling.

Nu kräver Konkurrensverket att landstinget redovisar varför detta inte har skett.

Landstinget köpte i fjol bårtransporter för drygt en miljon kronor. Ansvariga för enskilda vårdinrättningar har valt vilka företag som ska utföra transporterna, utan övergripande kontroll.

– Bårtransporter är en tjänst som används av flertalet vårdinrättningar och verksamheter. Beloppen för de enskilda verksamheterna är i sammanhanget ganska låga. Sedan finns inget tydligt ägarskap för tjänsten och det är förmodligen förklaringen till att behovet inte kommit in till landstingets upphandlingsenhet, säger Erik Björklund, landstingets upphandlingsjurist.

Förra året köpte landstinget bårtransporter för drygt en miljon kronor. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ska staten, kommunerna och landstingen konkurrensutsätta tjänster om totalsumman för inköpen under ett år överstiger 534 890 kronor.

– I Konkurrensverkets utredning kommer de förmodligen att göra en bedömning av lagligheten i landstingets agerande, säger Erik Björklund.

Landstinget har i år inlett en upphandling av bårtransporter, så att länets begravningsentreprenörer kan konkurrera om uppdraget.

– Förarbetet har påbörjats och förhoppningen är att ha ett upphandlat avtal före 2017.