Inget besked om Jenin

FN:s säkerhetsråd samlades sent på tisdagskvällen för att diskutera Israels vägran att låta FN:s inspektörer resa till Jenin och ta reda på vad som hände under Israels offensiv. Arabländerna i FN började omedelbart arbeta på ett resolutionsförslag om att ställa nya krav på FN. Men nu har mötet i säkerhetsrådet ajournerats och återupptas senare under onsdan.
Under tiden överväger FN:s generalsekreterare att upplösa FN-gruppen under ledning av Finlands förre president Martti Ahtisaari. Biträdande generalsekreteraren för politiska frågor säger att för varje dag som går blir det allt svårare att ta reda på vad som verkligen hände i Jenins flyktinglägret som i stort sett jämnades med marken i samband med Israels offensiv.