Ramberg: Löfven lät mer bekymrad än Kaplan

3:09 min

Ekots inrikespolitiska kommentator bevakade presskonferensen och kommenterade Bostadsminister Mehmet Kaplans (MP) avgång i Lunchekot. 

Vad var det som fick honom att avgå?

– Där gick versionerna något isär om man ska tolka vad Löfven och Kaplan själva sa på presskonferensen. Stefan Löfven var inne på att det som framkommit ingår i en samlad bedömning som gör att han tycker att Kaplan gör rätt i att avgå.

– Men när Kaplan gav sin framställning gick han inte in på de saker som lyfts fram om honom och hans uttalanden eller den middag tillsammans med en företrädare för den högerextrema organisationen Grå Vargarna som han var med på i somras.

– Han nöjde sig med att säga att hans avgång inte är en bekräftelse på de uppgifter som kommit fram. Han anser fortfarande att han är en fulländad demokrat, en fredlig solidaritets- och mångfaldsförespråkare och politiker. Kaplan sa att det han arbetat för är viktigare än honom själv och att hans engagemang nu ska ta andra former än att sitta i regeringen.

– Statsministern lät mer bekymrad över det som de senaste dagarna framkommit medan Kaplan själv inte tog upp huruvida han hade gjort rätt eller fel.

Den här middagen och de uttalanden han har gjort har ju skett bakåt i tiden. Vad har gjorts för kontroller av blivande ministrar?

– Löfven sa på presskonferensen att de gjort bakgrundskontroller men att detta inte kommit fram, men att det varit en del av den samlade bedömningen att Kaplan inte kan sitta kvar.

– Det som framkom i torsdags om middagen med Grå Vargarna står i en klass för sig eftersom de väckte också en vrede hos dem som normalt inte är allmänt kritiska mot Kaplan.

– Många av de som varit ute i debatten nu tycker ju alltid att Kaplan och regeringen har fel. Men här drog han på sig vrede från vänsterhåll och gräsrötter i de egna leden så de var extra allvarligt, säger Tomas Ramberg inrikespolitisk kommentator på Ekot.