Laila Gibson blir ny chef för Vänersamarbetet

4:17 min

Från 1 maj blir Laila Gibson ny verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet, ett samarbete mellan de 13 kommuner som ligger runt Vänern. Målet med samverkan är bland annat att jobba tillsammans med utvecklingsfrågor.

Laila Gibson kommer närmast från tjänsten som VD för Visit Värmland och hon berättar att det finns en del som hon tar med sig från gamla jobbet.

– Jag tar med mig det här med att försöka få många aktörer, organisationer och kommuner att dra åt samma håll och att försöka skapa relationer mellan varandra. Det handlar inte bara om att jobba ihop, man ska vilja jobba ihop och tycka om att jobba tillsammans, säger Laila Gibson.

Hon ser flera olika utvecklingsområden för Vänerregionen.

– Näringslivsutveckling är viktigt och sjöfarten är en stor fråga. Det finns också stora besöksnäringsmöjligheter. Det är också viktigt att alla som bor runt Vänern ska kunna fortsätta att bo där och att man satsar på landsbygdsutveckling, säger Laila Gibson.

Vänern är EUs största sjö och de tretton kommuner som ingår i samarbetet är idag fördelade över två regioner med två länsstyrelser och två regionsförbund.

– Att få alla att ro åt samma håll är viktigt. Det är många viljor och många intressen som kanske inte är i konflikt med varandra med ändå kanske lite emot varandra i vissa frågor. Det är en jättestor utmaning, säger Laila Gibson.