Vänersborgare får byta avlopp

I Vänersborgs kommun försöker miljönämnden begränsa utsläppen i Hullsjön från privata hushåll. Det kan leda till att kommunen tvingar de boende att byta ut sina avlopp .Idag tas frågan upp i nämnden.
Miljöarbetet runt Hullsjön pågår sedan ett par år tillbaka och utsläppen från jordbruket har kunnat begränsas genom att våtmarker anlagts vid sjöns tillflöden. Men även hushållen bidrar till att det läcker ut näringsämnen som är skadliga för Hullsjön. Problemet berör även Trollhättans kommun men där har arbetet inte kommit lika långt som i Vänersborg. I Vänersborgs kommun handlar det om 65 hushåll som skulle behöva byta eller förbättra sina avlopp för att skona miljön. Miljöchefen i Vänersborg, Peter Almkvist, föreslår en rad åtgärder för att få hushållen att skaffa nytt avloppssystem. T.ex föreslås att den som skaffar ett kretsloppsanpassat avlopp får ett bidrag för halva kostnaden. Notan skulle då sluta på 30 000 kronor. De övriga möjligheterna som miljöchefen kommer fram till är att kommunen tvingar de boende att byta ut sina gamla avlopp. Det innebär ny trekammarbrunn och ny markbädd - något som kostar mellan 20 och 40 000 kronor.